Γ.Ε. Αγρινίου 

ΤΕΛΙΚΟΣ - 18/12/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ του Διαγωνισμού Μουσικής Δημιουργίας, ο οποίος ανέδειξε τους παρακάτω νικητές:

1

2

3

4

5

ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

NIC2021