Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, στο πλαίσιο των συνεχών ενεργειών της για την ανάδειξη, στήριξη και προώθηση των μουσικών δημιουργών της περιοχής μας, διοργανώνει ∆ιαγωνισµό Μουσικής Δημιουργίας το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου.
Καλούνται ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικοί δημιουργοί, που κατάγονται ή διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, ανεξάρτητα από την ηλικία τους και τις σπουδές τους, να ενημερωθούν στη διεύθυνση diagonismos.geagr.gr και στη συνέχεια να δηλώσουν πρόθεση συμμετοχής στην προκριματική φάση, συμπληρώνοντας την σχετική Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής.
Τα αποτελέσματα της προκριματικής φάσης του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν τέλος Οκτωβρίου από την καλλιτεχνική επιτροπή, που συγκροτήθηκε ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό. Αναλυτικές πληροφορίες για τον Διαγωνισμό και καταληκτικές ημερομηνίες για τις δηλώσεις συμμετοχής θα βρείτε στον κανονισμό του Διαγωνισμού, που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Γ.Ε.Α. ή την ιστοσελίδα του Διαγωνισμού diagonismos.geagr.gr . Για επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagonismos@geagr.gr.