ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2021

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ -ΚΟΣΤΙΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ – ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ -ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛ. – ΓΚΟΥΤΣΕΛΗΣ ΧΡ. ΝΙΚ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ -ΣΥΛΦΙΔΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ – ΜΠΕΚΡΑΚΗΣ Ε.