Πριν ξεκινήσετε

Καλώς ήρθατε στο WordPress. Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να γνωρίζετε τα ακόλουθα στοιχεία.

  1. Όνομα βάσης δεδομένων
  2. Χρήστης βάσης δεδομένων
  3. Συνθηματικό βάσης δεδομένων
  4. Φιλοξενητής βάσης δεδομένων
  5. Πρόθεμα πινάκων (αν θέλετε να έχετε πάνω από έναν ιστότοπο WordPress στην ίδια βάση δεδομένων).

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός αρχείου wp-config.php. Αν για οποιονδήποτε λόγο αυτή η αυτόματη δημιουργία του αρχείου δεν λειτουργεί, μην ανησυχείτε. Αυτό που κάνει είναι να συμπληρώνει τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων σε ένα αρχείο ρυθμίσεων. Μπορείτε επίσης απλά να ανοίξετε το wp-config-sample.php σε έναν επεξεργαστή κειμένου, να συμπληρώσετε τις πληροφορίες σας και να το αποθηκεύσετε ως wp-config.php. Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια; Διαβάστε το άρθρο υποστήριξης στο wp-config.php.

Κατά πάσα πιθανότητα, αυτά τα στοιχεία σας παρασχέθηκαν από τον φιλοξενητή σας. Εάν δεν έχετε αυτές τις πληροφορίες, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί τους για να μπορέσετε να συνεχίσετε. Εάν είστε έτοιμοι…

Πάμε!